Parisuhdeterapia

Parisuhdeterapia on tarkoitettu elämän eri tilanteissa oleville pareille ikään, siviilisäätyyn tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Parisuhdeterapiassa käydään parina, mutta terapian onnistumista lisää yksilökäynnit. Parisuhdeterapiassa kuunnellaan molempien osapuolten asiat. Terapeutti toimii kysymystenasettelijana ja on aina puolueeton osapuoli. Parisuhdeterapiassa avataan ristiriitatilanteita ja etsitään tapaa, jolla ristiriidoista voi jatkossa selviytyä paremmin.

Terapia on prosessi, johon voidaan liittää terapiakäyntien lisäksi kotitehtäviä (arvostava kohtaaminen, seksuaalisuuden hyväksyminen, ajankäytön huomioiminen). Käyntien määrä vaihtelee ja ne sovitaan tapauskohtaisesti. Intensiivinen prosessi on mahdollinen kriisitilanteen avaamiseen ja ratkaisemiseen. Parisuhdeterapiassa asetetaan yhdessä tavoitteet.

Parisuhteen hoitokoti

Olemme kehittäneet tavoitteiden saavuttamiseksi "Parisuhteen hoitokoti" -menetelmän, jossa jokainen asiakas henkilökohtaistetaan omine haasteineen ja valitaan hänelle sopivimmat hoitomenetelmät tavoitteidenne saavuttamiseksi.

Esimerkkejä aiheista:

 • Minä-sinä kieli
 • Vuorovaikutus
 • Pelisäännöt
 • Hyväksyvä puhe
 • Kiitä ja kuuntele
 • Uskalla elää tässä ja nyt
 • Vertaistuki
 • Rentoutus
 • Itkuryhmä
 • Naururyhmä
 • Erobileet
 • Kotitehtävät
 • Tuhkimotarina
 • Uusi suunta / elämä
 • Kriisin jälkeen
 • Itsetuntemus

 Etähoito - jos matka on este, voimme myös auttaa ”etänä”

 • Puhelimitse
 • Sähköpostitse käyty terapia
 • Nettipuheluiden kautta käyty terapia

Luxuspaketti pareille jotka hakevat jotain uutta

 • Sensuellin parisuhteen aakkoset

Solmuja parisuhteessa

Ryhmäohjaus- ja parineuvontamenetelmä.
 
Parisuhteen vaikeuksien selvittäminen ja ymmärtäminen on taito, jota voi opetella. Solmujen avaaminen ei auta yksistään paria itseään, vaan myös lapsia ja siten parantaa kodin ilmapiiriä, sekä suhteen jatkuessa että erotilanteessa. Solmujen avaaminen on mahdollisuus myös rakkaudelle. Menetelmä on tutkittu ja sen tulokset ovat olleet todella hyviä. On siis aika siirtyä sanoista tekoihin ja avata solmut.
 
Solmuja parisuhteessa® on Katajan-Parisuhdekeskuksessa kehitetty toimintamalli suhteen kriisien selvittämiseksi.
Malli perustuu tutkittuun ja toimivaan luovaan ristiriitojen ratkaisumalliin, jossa käsiteltävää asiaa (parisuhteen solmua) tarkastellaan koko tietoisuutta hyväksi käyttäen.
Kumpikin osapuoli miettii ja puhuu asiaan liittyvistä menneistä tapahtumista, tunteistaan, kehon reaktioistaan ja omista tulkinnoistaan, arvoistaan ja tarpeistaan.
Vasta tämän jälkeen ryhdytään miettimään sitä tahtooko jatkaa yhdessä vai ei. Ja jos tahtoo jatkaa, millaisessa suhteessa.
Lopuksi suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä tulevaisuuden konkreettista toimintaa.
 
Solmuja parisuhteessa -kurssi on tarkoitettu kriisissä oleville pareille. Kurssi toteutetaan pienryhmissä (min 3paria). Ilmoittautuminen ja alkuhaastattelu määrittelee parin osallistumisen.
 
Tapaamiset sisältävät kahdeksan aihetta:
- Keitä me olemme?
- Miten tähän on tultu?
- Miltä tuntuu?
- Seksuaalisuus solmussa?
- Missä ollaan nyt?
- Mitä tahdon?
- Miten toimitaan?
- Mitä eväitä saatiin?
 
Tapaamiskerrat sisältävät ohjattua teematyöskentelyä
- työskennellään yksin, parin kanssa sekä ryhmässä
- kotitehtävät ja matkapäiväkirja auttavat työstämään asioita
- ratkaistaan ristiriitoja ja opitaan selviämään tulevista ristiriidoista
- auttaa myös erotilanteiden selvittämisessä
 
Kokkolan ryhmään on mahdollisuus päästä mukaan!
Lisätietoja etusivun esitteessä.
Ryhmässä saatte ohjausta ja vertaistukea haastavaan tilanteeseenne luottamuksella. 
Osallistujien tulee sitoutua koko prosessiin ja tapaamisiin. 

Tapaamiset Kokkolassa, tarkempi paikka ja aika myöhemmin ilmoitetaan osallistujille.

Ilmoittautuminen käynnissä!

Parineuvonnassa käydään samat asiat läpi ja tapaamiset sovitaan henkilökohtaisesti.

Ota yhteyttä! 

Jaa Facebookissa