Ihmiset yrityksen takana

Jaanan vastuulla Janarandassa ovat työnohjaus ja valmennus palvelut. Hän on työskennellyt pitkään yrittäjänä sekä opetus- että esimiestehtävissä. Siinä ihmissuhteisiin, henkilöstöhallintoon, johtamiseen ja talouteen liittyvät monenlaiset haasteet ovat tulleet tutuiksi. Hän pystyy samaistumaan hyvin erilaisiin tiukkoihinkin tilanteisiin ja etsimään niihin kanssasi luovia ja eteenpäin vieviä ratkaisuja. Hän on kouluttautunut Johdon työnohjaaja Master-CSLE® ja coachiksi professori Marita Paunonen- Ilmosen opissa. Johdon työnohjaajat ry:n jäsenenä sen eettiset säännöt ovat "punainen lanka" työnohjaukselle.

Jaana käyttää asiakastyössä NLP:n toimintamalleja (NLP - Neuro Linguistic Programming), tällä hän pyrkii muuttamaan ongelmia aiheuttavat ajatus- ja toimintamallit myönteisiksi ja hyödyllisiksi. Jaana on saanut NLP Master ja Mental training taitonsa tohtori Rita Ahvenniemeltä. Mentaalisella valmennuksella hän valmentaa asiakkaitaan yksilöinä ja ryhmissä esim. stressinhallinnan ja itsetunnon vahvistamisen osa alueilla, erilaisten rentoutus- ja hypnoositekniikkojen avulla.

Parisuhdetyön haasteissa Jaana on määrätietoinen mutta lempeä ohjaaja. Hän auttaa pareja selvittämään ristiriitojaan mm. Solmuja parisuhteessa menetelmällä. Hän käyttää koko osaamistaan  löytääkseen yhdessä asiakkaiden kanssa parisuhteiden haasteisiin jokaiselle sopivia ratkaisuja.  Seksuaalisuus on tärkeä henkilökohtainen osa- alue ihmisten hyvinvoinnissa ja seksuaalineuvontaa Jaana tarjoaa asiakkailleen pääsääntöisesti parisuhde neuvonnan yhteydessä mutta myös  yksilökäynneillä. 

Jaana on toimelias, huumorintajuinen ja helposti lähestyttävä, jalat maassa oleva kuuntelija ja myötäeläjä. Hän on oppinut että hyvä tulee aina takaisin lähettäjälleen. Jaanalle asiakkaan kohtaamisessa on tärkeintä, että syntyy ajatuksia, tavoitteena että ajatuksen siemen kehittyy työpaikoilla tai omassa elämässä teoiksi. Käytännönläheisenä ihmisenä hän on silti huomannut, että kiire kannattaa pysähdyttää, hengittää ja nauttia juuri tästä hetkestä. Voimavarakeskeisyys ja myönteisyyden näkeminen on hänen tapansa toimia asiakkaiden hyväksi.


Jaanan kantava voima-ajatus on "Luotan siihen, että kaikki järjestyy parhain päin!”

Katariinan vastuulla Janarandassa on terapiapalvelut, perhearviointi, neuropsykiatrinen valmennus ja hyvinvointia tukevien tilojen suunnittelu- ja konsultointipalvelut. Katariina on myös seksuaalineuvoja ja Suomen Seksologisen seuran jäsen. Neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden hän on saanut Jyväskylän Yliopistosta ja kuuluu Neuropsykiatriset valmentajat ry:hyn.

Katariinalla on pitkä työura teollisuuden tehtävissä sekä opettajana. Katariina on toiminut sisustussuunnittelualan ja markkinointiviestinnän sekä tuotteistamisen kouluttajana ja yrittäjänä. Kouluttajana Katariina on luova ja ongelmanratkaisutahtoinen. Oppiminen ja oivallus tapahtuvat projektiemenetelmien kautta. Katariinalla on vahva kansainvälinen tausta. Hän on työskennellyt ulkomailla ja ollut mukana monissa kansainvälisissä projekteissa.

Katariina on lempeä kuuntelija ja ajatusvirtoja eri näkökumiin ohjaava voimavara- ja ratkaisukeskenen terapeutti, joka on saanut paljon positiivista palautetta työstään. Hän käyttää luovia ja käytännönläheisiä menetelmiä terapiatyössään. Yksilöterapia on lyhytterapiaa, jossa asioita lähestytään uusia toimintamalleja etsien. Parisuhteen hoitokodin mallin kautta hän ottaa vastaan haastavassa tilanteessa olevia pareja. Perhearvointi voi olla osa parisuhdeneuvontaa. Perhearvioinnissa tarkastellaan perheen voimavaroja ja vahvuuksia sekä haasteita perheenä, mutta lasten hyvinvointi ja "lasten ääni" ovat menetelmässä etusijalla. Seksuaalineuvonta on luonnollinen osa parisuhdeneuvontaa. Katariinan vastaanotolle voi tulla kaikissa seksuaalisuuden pulmissa ja kysymyksissä. Lisäksi Katariina tekee seksuaalikasvatustyötä mm. ammattioppilaitoksissa.

Luonteeltaa Katariina on iloinen, empaattinen, huumorintajuinen ja jämpti. Hänelle on tärkeää että asiakas tulee kuulluksi ja hän saa uusia näkökulmia ajatustensa tueksi ja vaihtoehdoiksi. Arvostava kuuntelu ja puhuminen sekä kiitollisuus ovat avainsanoja hänen terapiatyössään.  

 

Katariinan kantava voima-ajatus on " Toivo tekee hyvää sielulle!"

Ihmiseen kannattaa investoida. Me autamme sinua rakentamaan parempaa elämää ja työhyvinvointia. 

Jaa Facebookissa